Easy2Convert PSD to JPG

Easy2Convert PSD to JPG

Miễn phí
Chuyển đổi tập tin Adobe Photoshop PSD vào ảnh JPG
Người dùng đánh giá
3.8  (5 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
1.9
100% phần mềm sạch. Kiểm tra báo cáo.
Phần mềm này nhận được 2 giải thưởng
Chuyển tập tin PSD tập tin JPG (.jpg, .jpeg, .jpe, .jif) trong khi giữ lại chỉnh chất lượng và tích hợp màu sắc tương tự.
Đây là một tự do ảnh đang chuyển đổi phần mềm có thể được sử dụng bởi bình thường dùng những người làm việc với psdcomment ảnh. Easy2Convert PSD to JPG (psd2jpg) nhỏ freeware tiện ích để thay đổi Adobe Photoshop tập tin (.psdcomment) để JPEG tập tin (.jpg, .tin, .jpe, .jif) dễ và nhanh chóng. Ông cũng có thể xác định một xuất chất lượng ảnh. Easy2Convert PSD to JPG sẽ có ích nếu anh vẫn thường cần chuyển đổi Adobe Photoshop tập tin (.psdcomment) để JPEG tập tin (.jpg).
Thông tin được cập nhật vào: