Easy2Convert PSD to JPG

Easy2Convert PSD to JPG

Miễn phí
Easy2Convert PSD to JPG là vì chuyển Adobe Photoshop các tập tin JPEG các tập tin
Người dùng đánh giá
3.8  (5 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
2.4
100% phần mềm sạch. Kiểm tra báo cáo.
Phần mềm này nhận được 2 giải thưởng
Đây là một tự do ảnh đang chuyển đổi phần mềm có thể được sử dụng bởi bình thường dùng những người làm việc với psdcomment ảnh. Easy2Convert PSD to JPG (psd2jpg) nhỏ freeware tiện ích để thay đổi Adobe Photoshop tập tin (.psdcomment) để JPEG tập tin (.jpg, .tin, .jpe, .jif) dễ và nhanh chóng. Ông cũng có thể xác định một xuất chất lượng ảnh. Easy2Convert PSD to JPG sẽ có ích nếu anh vẫn thường cần chuyển đổi Adobe Photoshop tập tin (.psdcomment) để JPEG tập tin (.jpg).
Thông tin được cập nhật vào: